KunstINNark

Wie en wat is ”KunstINNark” ?  
We zijn 9 personen die het kerkgebouw de ”Arke” 
in de Drait voor een breder publiek toegankelijk willen maken. We bieden een laagdrempelig podium voor creatieve, kunstminnende- en makende mensen uit  Drachten.

De Arke kerk

Als er in de kerk geen kerkdienst is, of geen vergadering, of geen repetitie van een koor, dan hou je een gebouw over, leeg, zonder sfeer, zonder context. En daar is het niet voor ontworpen. Bij De Arke kerk in De Drait zocht men naar een zinvolle bestemming voor het pand in tijden dat er ruimte voor is. Het zouden activiteiten moeten zijn die het open karakter van de kerk accentueren, en die een functie hebben in Drachten. Activiteiten, dacht men, maar men kwam uit bij het resultaat van wat mensen thuis allemaal doen. Een veelheid aan voorwerpen, maar vooral schilderkunst, en wel dingen die je kunt aanraken, voelen. Per jaar zijn er zes kleine exposities en in oktober een grote expositie. Dankbaar gebruik maakt men daarbij van  de gastvrijheid zoals die door de kerk geboden wordt. Zo’n vier jaar geleden is dat begonnen, en er  is een werkgroep.