De Schildersmob was voor ons en de 

deelnemers een groot succes

ga naar het fotoalbum voor de impressie

 

Creatieve groeten van de werkgroepleden Joop, Nanne, Aukje, Tjitske, Lia, Leidy, Corian en Régina