Expositie Kracht

Thema voor de nieuwe expositie is Kracht. Dit kan ook weer op verschillende manieren benaderd worden. 

  • Waar haal je kracht uit, of kracht vandaan? 
  • Hoe krachtig is de natuur? 
  • Hoe krachtig zijn wij mensen. Hoe gebruiken we onze kracht? 


We zijn heel benieuwd naar jullie invulling van kracht. Daarom deze oproep aan een ieder van jullie om mee te doen.
Een aantal dingen van praktische aard.
De materiaalkeuze kan zijn verf, glas, hout, steen, keramiek ed. Er zijn vier vitrines aanwezig. Het is goed om te weten hoeveel werken we kunnen verwachten.
Deelname aan de expositie geschiedt op eigen risico, en de organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van tentoongestelde objecten.

Willen jullie voor 4 september aanstaande laten weten of je meedoet aan deze expositie? Wil je dan aangeven hoeveel werken je wilt exposeren, het materiaal van het werk en de afmetingen. Het hoeft niet alleen nieuw werk te zijn.
De opening is zaterdag 14 september aanstaande. De expositie zal lopen van 14 september tot en met januari 2025 en is elke 1e zaterdag van de maand open. We willen de opening op 
14 september een extraatje geven door middel van muziek, voordracht of een andere invulling. Hier wordt nog over nagedacht. Mochten jullie hier ook een idee voor hebben, dan horen we het graag. Voor de toekomst is het de bedoeling 2 of 3 maal per jaar een nieuwe expositie te organiseren. En we hopen daarbij uiteraard op jullie inbreng